ADONAI | Fundacja

Dom dziennego pobytu dla osób starszych

Jednym z naszych najważniejszych projektów, nad którego realizacją obecnie pracujemy, jest dom dziennego pobytu dla osób seniorów. Jego celem jest objęcie opieką osoby starsze, które zmagają się z poczuciem osamotnienia

W ośrodku udostępnimy miejsca dla dwudziestu osób oraz zapewnimy wsparcie opiekunów i pełne wyżywienie. Nasi podopieczni będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, (felinoterapia i dogoterapia) oraz ruchowych (gimnastyka korekcyjna, wycieczki oraz joga). Planujemy organizację projekcji filmowych i zajęć artystycznych. Chcemy również zapewnić naszym podopiecznym wsparcie psychologiczne.

Pragniemy, aby w naszym domu dziennego pobytu panowała rodzinna atmosfera, sprzyjająca wychodzeniu z poczucia osamotnienia oraz nawiązywaniu wartościowych relacji. Naszym marzeniem jest nie tylko stworzenie ośrodka, ale jego późniejsza rozbudowa i poszerzenie działalności o kolejne placówki. Na chwilę obecną dysponujemy obiektem, w którym powstanie nasz ośrodek. Potrzebujemy jeszcze pozyskać środki na jego pełne wyposażenie oraz zatrudnienie opiekunów i instruktorów. 

Pomóż nam budować dom dziennego pobytu dla osób starszych

Chcesz pomóc nam w tworzeniu ośrodka dziennego pobytu dla seniorów? Możesz zrobić to opłacając wirtualną cegiełkę o wybranej kwocie. Każde wsparcie ma dla nas wielkie znaczenie.