ADONAI | Fundacja

“łza  szczęścia najpiękniejszą nagrodą”
 -KB

Fundacja Adonai

Sektorem, w obrębie którego działamy jako Fundacja Adonai jest szeroko rozumiana pomoc społeczna, dotycząca przede wszystkim wsparcia seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Naszym najważniejszym celem, nad realizacją którego aktualnie pracujemy, jest otwarcie dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych. Pragniemy stworzyć miejsce pełne ciepłej, domowej atmosfery, w którym seniorzy będą mogli spotkać się ze sobą, nawiązać wspierające relacje oraz uczestniczyć w zajęciach ruchowych, terapeutycznych, seansach filmowych oraz zajęciach artystycznych. Dom dziennego pobytu ma obejmować maksymalnie dwadzieścia miejsc. Obiekt w którym powstanie ośrodek udało nam się już pozyskać. Na chwilę obecną potrzebujemy środków na sprzęt i wyposażenie dla naszych podopiecznych.

Zajmujemy się również aktywizacją zawodową osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy, które zatrudniamy  w naszym Bistro Stacja SCI. Działalność Stacji SCI pozwala nam także na generowanie środków potrzebnych na realizację pozostałych zamierzeń Fundacji Adonai. Pragniemy także wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Reagujemy na aktualne problemy społeczne i włączamy się w różnego rodzaju akcje pomocowe, takie jak na przykład organizowanie zbiórek rzeczowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Jesteśmy też inicjatorem akcji tzw. obiadów zawieszonych, w ramach której osoby odwiedzające nasze bistro mogą podzielić się ciepłym posiłkiem z potrzebującymi.