ADONAI | Fundacja

Fundacja Adonai z Cieszyna

Misją Fundacji Adonai jest integracja społeczna seniorów oraz osób wykluczonych społecznie. 

Obszarem działań Fundacji Adonai jest przede wszystkim szeroko rozumiana pomoc osobom starszym. Wspieramy również zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek jest ważny i przy odpowiednim wykorzystaniu jego możliwości oraz potencjału może nie tylko czuć się, ale realnie być potrzebnym dla innych

Bistro Stacja SCI

Jesteśmy założycielami Stacji SCI, cieszyńskiego bistra, w którym zjesz domowe posiłki na wagę i zamówisz przekąski na wynos. Jest to miejsce szczególne z kilku powodów. W naszym bistro znajdują zatrudnienie osoby zagrożone długotrwałym wykluczeniem z rynku pracy. Prowadzenie Stacji SCI  pozwala nam również na generowanie środków umożliwiających dalszą działalność Fundacji Adonai i tworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych. Jesteśmy także inicjatorem akcji „obiady zawieszone”, w ramach której możesz wykupić u nas ciepły posiłek dla osoby potrzebującej.   

Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych

Najważniejszy projekt, nad realizacją którego aktualnie pracujemy, to ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych. Wiele osób w podeszłym wieku boryka się z depresją, samotnością i poczuciem bycia niepotrzebnym. Chcemy, aby ośrodek był miejscem, gdzie seniorzy spotkają się ze sobą oraz nawiążą wspierające relacje. Zamierzeniem domu dziennego pobytu jest również prowadzenie ciekawych zajęć ruchowych, terapeutycznych i artystycznych. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni w której zaistnieje nie tylko jednostronne wsparcie, ale również wymiana, a seniorzy będą mogli dzielić się swoim potencjałem z innymi.

Przedsiębiorstwo społeczne Fundacja ADONAI utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.